Information

Velkommen til vores klub.

Vi glæder os til at se dig.


BB14 er en faglig og social klub for alle efterlønnere og pensionister under FOA1  

Information

Klubben optager alle kommunale/regions ansatte med tilhørsforhold til              , som er på gået efterløn eller bliver pensioneret.


HUSK!


Hvis du opsiger dit medlemsskab i forbundet FOA, når du går på efterløn / pension, kan du ikke melde dig ind igen og du mister en række fordele.


Som seniorklubmedlem vil du efter din efterlønsperiode – fortsat være forbundsmedlem og dermed bevare en række fordele, såsom at modtage fagbladene F Fagbladet FOA teknik og service og Afdelingsbladet ETTEREN, samt at være medlem af Bistandsfonden.


Hvad er Bistandsfonden?
Bistandsfonden er et tilbud til FOA 1s medlemmer og giver tilskud til visse behandlinger og begravelser.
Du kan se, hvilke behandlinger Bistandsfonden yder tilskud til længere nede i teksten.


Hvem er omfattet

Alle medlemmer af FOA 1, bortset fra pensionister, er automatisk medlem af
Bistandsfonden. Herunder også efterlønsmedlemmer.


Pensionister
Når et FOA 1 medlem går på pension  "enten førtidspension eller folkepension"

kan de fortsat være medlem af Bistandsfonden, hvis de fortsætter med at være medlem af FOA 1 og melder sig ind i en af FOA 1s seniorklubber.


Bistandsfonden giver tilskud til:

Fysioterapi

Kiropraktor

Zoneterapi

Akupunktur

Fodterapeutbehandling

Psykologbehandling

Du kan få refunderet halvdelen af din regning dog maks. 2000 kr. inden for 12 på hinanden følgende måneder.


Bistandsfonden yder også begravelseshjælp på 3000 kr., hvis du selv eller en af dine nærmeste – ægtefælle/samlever eller børn under 18 år – dør.


Det årlige kontingent for pensionister er p.t. kr. 360,00

Som fordeles med:

kr. 102,00 til Forbundet,

kr. 60,00 til FOA 1 ´s Bistandsfonden og

Kr. 198,00 til seniorklubben.


De opkræves i januar af FOA 1, der yder et årligt bidrag til klubbens møder / arrange-

menter på kr. 180,00  pr. FOA 1 medlem.


Øvrige medlemmers årlige bidrag er kr. 360,00. som betales til kassereren.


Seniorklubbens aktivitetskalender annonceres i fagbladet ”ETTEREN” der udkommer fire gange om året.

Endvidere her på hjemmesiden samt på Facebook siden FOA 1 Seniorklub BB14


Har du lyst til at blive medlem, eller ønsker du yderligere oplysninger om klubben, er du meget velkommen til at kontakte formanden, næstformanden eller kassereren – vi kan også mødes ved et af seniorklubbens medlemsmøder – hvor bestyrelsen vil tage godt imod DIG.


Seniorklub BB14