Information

Velkommen til vores klub.

Vi glæder os til at se dig.


BB14 er en faglig og social klub for alle efterlønnere og pensionister under FOA1  

Information

Klubben optager alle kommunale/regions ansatte med tilhørsforhold til              , som er gået på efterløn eller er pensioneret.


Seniorer

Bevar dit netværk
Har du forladt arbejdsmarkedet, og er du blevet folkepensionist eller efterlønner, har du stadig mulighed for at holde kontakten til din fagforening og dine kollegaer. 


Hvis du opsiger dit medlemsskab i forbundet FOA, når du går på efterløn / pension, kan du ikke melde dig ind igen og du mister alle fordele.


Som folkepensionist eller efterlønner kan du melde dig ind i en af FOA 1’s seniorklubber og på den måde stadig have mulighed for at benytte vores aktivitetstilbud, fordele og være medlem af Bistandsfonden.Hvad er Bistandsfonden?

Bistandsfonden er et tilbud til FOA 1s medlemmer og giver tilskud til visse behandlinger og begravelser.
Du kan se, hvilke behandlinger Bistandsfonden yder tilskud til længere nede i teksten.


Hvem er omfattet

Alle medlemmer af FOA 1, bortset fra pensionister, er automatisk medlem af
Bistandsfonden. Herunder også efterlønsmedlemmer.


Pensionister
Når et FOA 1 medlem går på pension  "enten førtidspension eller folkepension"

kan de fortsat være medlem af Bistandsfonden, hvis de fortsætter med at være medlem af FOA 1 og melder sig ind i en af FOA 1s seniorklubber.


Bistandsfonden giver tilskud til:

  • Fysioterapi
  • Kiropraktor
  • Zoneterapi
  • Akupunktur
  • Fodterapeutbehandling
  • Psykologbehandling

Du kan få refunderet halvdelen af din regning dog maks. 2000 kr. inden for 12 på hinanden følgende måneder.


Bistandsfonden yder også begravelseshjælp på 3000 kr., hvis du selv eller en af dine nærmeste – ægtefælle/samlever eller børn under 18 år – dør.


Pensionistkontingent

Hvad koster et fagforeningsmedlemskab for pensionister?

Hvordan bliver man pensionistmedlem?


Man kan kun blive pensionistmedlem, hvis man fortsætter sit medlemskab uafbrudt ved overgang til pension. Det koster et lille beløb til forbundet hver måned. Hvis man samtidig forbliver medlem af FOA 1’s Bistandsfond (hvilket kræver medlemskab af én af FOA 1’s seniorklubber), koster dette yderligere kr. 60 kr. årligt.


Kontingentsatser for pensionistmedlemmer(pr 1/1 2024):


Det årlige kontingent for BB14's Efterlønere og førtidspensionister er pt. kr. 474,00


Det årlige kontingent for BB14's folkepensionister er p.t. kr. 360,00

De opkræves i januar af FOA 1.


Det årlige kontingent for Øvrige medlemmer er kr. 360,00

Som indbetales til Klub kassereren.


Seniorklubbens aktivitetskalender annonceres i fagbladet ”ETTEREN” der udkommer fire gange om året.

Endvidere her på hjemmesiden samt på Facebook.


Har du lyst til at blive medlem, eller ønsker du yderligere oplysninger om klubben, er du meget velkommen til at kontakte formanden, næstformanden eller kassereren – vi kan også mødes ved et af seniorklubbens medlemsmøder – hvor bestyrelsen vil tage godt imod DIG.


Seniorklub BB14